Fysiotherapie vs. Manuele therapie: what's in a name?

Heb jij één van de volgende klachten (gehad):

  • hoofd- of nekpijn;

  • nek- of schouderklachten, eventueel met uitstraling naar de armen;

  • lage rugklachten, eventueel met uitstraling naar de benen;

  • hoge rugklachten, met bijvoorbeeld rib- en borstpijn;

  • duizeligheid bij het bewegen van het hoofd;

  • heupklachten.

Dan is de kans groot dat je wel eens naar de manueel therapeut bent verwezen door de huisarts, of dat je uit eigen overweging de manueel therapeut hebt bezocht. Maar wat is manuele therapie nu eigenlijk? En wat is dan precies het verschil met een algemeen fysiotherapeut? Als jij goed geholpen bent met manuele therapie is het geen probleem om zonder vraagtekens de verwijzing van de huisarts te volgen. Echter kan ik mij voorstellen dat wanneer je de juiste fysiotherapeut zoekt je toch graag wilt weten wanneer je dan bij de manueel therapeut of fysiotherapeut terecht kunt.

Een veel gevraagd specialisme?

De kans is dus groot dat jij specifiek bent verwezen naar een manueel therapeut. Ook door collega’s wordt er vaak doorgestuurd naar een manueel therapeut binnen de praktijk, waardoor wij als specialisten onmisbaar lijken om jou van jouw klachten af te helpen.

Ben jij in het verleden door een manueel therapeut behandeld, dan zal je waarschijnlijk gemanipuleerd zijn, oftewel “gekraakt”. Dit had waarschijnlijk snel resultaat, en graag wil je dit snel nogmaals ondergaan. Logisch.

Ook collega’s verwijzen, hoewel in mindere mate, nog naar mij voor het opheffen van allerhande blokkades. Het blijkt dus te gaan om, wat wij op de opleiding noemden “the kick of the click”.

Is dat wat een manueel therapeut is? Een fysiotherapeut met de mogelijkheid tot knakken, klikken en tikken? Het lijkt mij dat een driejarige opleiding, beloond met een master of science titel, meer biedt dan enkel een extra vaardigheid met een auditieve component. Maar wat dan? En waarom zou jij dan toch een afspraak maken met de manueel therapeut als het níét alleen om die knak gaat? Op deze vragen geef ik in dit artikel antwoord.


Fysiotherapeut, de generalist

Heb jij een probleem met je bewegend functioneren? Dan kan je het best een afspraak bij een fysiotherapeut maken. De fysiotherapeut is dé specialist in bewegen.

Mankeer je iets aan je spieren en gewrichten? Heb je moeite met bewegen? Dan ga je naar de fysiotherapeut. En terecht. Ik durf te stellen dat je 9 van de 10 keer aan het juiste adres bent. Sinds 2006 mag je zelf beslissen om naar de fysiotherapeut te gaan, zonder tussenkomst van een huisarts.

Om je uit te leggen wat manueel therapie precies is, is het niet gek om te beginnen bij de fysiotherapie. De opleiding tot fysiotherapeut is namelijk de basis. Vanuit deze basis wordt er gespecialiseerd in verschillende richtingen, waaronder de manueel therapie, maar ook bekken-, geriatrie-, kinder-, psychosomatisch- en sportfysiotherapie.

Binnen de beweegzorg kan je de fysiotherapeut beschouwen als de generalist. De fysiotherapeut kan jou met heel veel zaken helpen en je met verschillende problemen uit de brand helpen. Of je nou klachten aan je enkel, knie, lage rug, nek of schouder hebt, de fysiotherapeut heeft er verstand van en kan je helpen bij het oplossen van je probleem. Het kan zijn dat je specialistische hulp nodig hebt en dan kan de hulp ingeroepen worden van een gespecialiseerde fysiotherapeut. Gaat het om de ontwikkeling van je kind, dan wordt de kinderfysiotherapeut ingeschakeld. Heb je moeite met plassen, of het ophouden daarvan dan ga je naar de bekkenfysiotherapeut. Wil je terug naar je oude sportieve niveau, dan bezoek je de sportfysiotherapeut. En bij de manueel therapeut kan je terecht voor specialistische zorg rond gewrichten, met name de wervelkolom.


Manueel therapeut, de specialist

Er ligt een grote verantwoordelijkheid voor algemeen fysiotherapeuten om jou door te sturen naar een collega met meer specialistische kennis als dat nodig is. Maar ik hoop je toch meer handvatten te geven zodat je zelf een beslissing kan maken om de manueel therapeut te bezoeken. De specialistische zorg kenmerkt zich door veel kennis van de wervelkolom en wervelkolomgerelateerde gewrichten, zoals de schouder of heup. Ook gewrichten elders in het lichaam behoren tot het domein van de manueel therapeut, als deze specialistische kennis en behandeling nodig hebben.

In het verleden werden door de manueel therapeut voornamelijk “blokkades” opgeheven. Alles wat vast zat moest los, waarbij het dikwijls ging om kraken, de manipulatie dus. De manipulatie is een groot goed met vaak positieve effecten. Echter blijken vragen zoals wat “blokkades” zijn en wat er precies gebeurd in een gewricht bij een manipulatie tegenwoordig niet te beantwoorden. Gelukkig is de manuele therapie in ontwikkeling en wordt onze specialisatie geherdefinieerd.

De ontwikkeling, ingezet door manueel therapeuten, wordt met vertraging gevolgd door de maatschappij. Vaak melden zich nog cliënten voor juist die knak. Niet zelden gaat het hierbij om mensen met acute, subacute of andersoortige aspecifieke pijnklachten. Een klacht waarvan bekend is dat er vaak geen biologisch of mechanische problematiek aan ten grondslag ligt en er dus geen manipulatie nodig is voor herstel. Kan de manueel therapeut dan geen hulp bieden? Zeker wel!


De specialist in complexiteit

Ja, de manueel therapeut kan zeker hulp bieden. Juist bij deze aspecifieke klachten is de oorzaak of het achterliggende probleem van de (pijn)klacht niet altijd direct duidelijk. Dit betekent dat er een specialist nodig is die alle factoren van een klacht in kaart kan brengen. De manueel therapeut is zo’n specialist. Met onze uitgebreide kennis van gewrichten kunnen wij je duidelijk aangeven welke aspecten van jouw problemen belangrijk zijn om behandeld te worden. Als manueel therapeut kan ik je dan inzicht verschaffen in jouw klachten, waardoor het duidelijk is hoe jij geholpen kan worden en hoe jij jezelf kan helpen.

De verschillende aspecten variëren van de biologische en mechanische problematiek, zoals pijn en bewegingsbeperking, tot psychologische en sociale problemen. Onder psychologische aspecten vallen bijvoorbeeld de gedachtes die je hebt over je pijn, of de emoties die ermee gepaard gaan, zoals angst, boosheid of verslagenheid. Sociale problemen kunnen de gevolgen van de klacht zijn, zoals moeite met werken, of problemen bij het zorgen voor kinderen en/of kleinkinderen. Psychologische en sociale aspecten zijn altijd aanwezig bij pijnklachten. Soms zijn ze in meer en soms in mindere mate aanwezig. Zijn ze te heftig dan zal er hulp ingeroepen worden van een andere professional, zoals een psycholoog of een maatschappelijk werker. Vaak ben je bij de manueel therapeut aan het juiste adres, er spelen dan wel gedachten of emoties rondom de pijnklacht die u ervaart, maar die zijn nog goed te behandelen door de manueel therapeut. Op mijn website schrijf ik een kort stuk over coachingsgericht behandelen bij pijn. Als al deze verschillende facetten van jouw pijnklacht goed in kaart zijn gebracht geeft dat een uitgebreid en goed beeld van jouw problemen. Er wordt je dan duidelijk gemaakt hoe je het best begeleid kan worden naar herstel. Daar is een manueel therapeut in gespecialiseerd.

Wanneer kies je voor de manueel therapeut?

Als jouw klachten langer dan zes weken aanwezig zijn en je merkt nog steeds een flinke beperking in het uitvoeren van je dagelijkse bezigheden, dan is het wellicht verstandig een manueel therapeut op te zoeken. Dat je pijnklachten niet vanzelf weg zijn gegaan betekent dat er waarschijnlijk factoren zijn die wel invloed hebben op je pijn, maar waarschijnlijk niet direct duidelijk zijn. De meeste acute pijnklachten herstellen namelijk vanzelf. Daarvoor heb je weinig hulp nodig. Het beste advies is dan om te blijven bewegen en doorgaan met je dagelijkse bezigheden, zoals werken, sporten, het huishouden en zorg voor kinderen of familie. Als je pijnklachten echter langer aanwezig zijn dan zullen er factoren zijn die je herstel negatief beïnvloeden. Zoals eerder al gezegd kan dat variëren van een verkeerd beweegpatroon tot gedachten en emoties tot sociaal functioneren. Dan is het verstandig om hulp in te roepen van een gespecialiseerde fysiotherapeut. Als je klachten dan gerelateerd aan gewrichten zijn, kies dan de manueel therapeut.


Manueel therapeutische behandeling bij Van Rijnsoever Fysiotherapie

Bij Van Rijnsoever Fysiotherapie neem ik alle tijd die nodig is voor jou. Er is namelijk voldoende tijd nodig om jouw klachten en de problemen die daarmee gepaard gaan volledig in kaart te brengen. Daarom werk ik met lange behandeltijden, waarbij de nadruk op de intake ligt. Er zal een uitgebreid vraaggesprek volgen, waarbij de eerder genoemde aspecten besproken worden. Na het vraaggesprek zal ik ideeën hebben over de fysieke invloed op je pijn en die ga ik dan testen middels manueel therapeutische testen. Aan het einde van deze intake zal ik je uitleggen wat ik denk dat er nodig is voor je herstel, hoe ik je daarbij kan helpen en waarin je zelf verantwoordelijkheid kan nemen. Zo komen wij tot een gezamenlijk behandelplan, gericht op jouw persoon. Het is goed als we hier uitgebreid de ruimte voor kunnen nemen, want jouw gezondheid verdient die tijd.


Wil je een afspraak bij de manueel therapeut, of wil je er meer informatie over? Schroom dan niet om contact met mij op te nemen.

Van Rijnsoever Fysiotherapie

Van Rijnsoever Fysiotherapie

Stationsstraat 22

3451 BX Vleuten
 

e-mail: jens@vanrijnsoeverfysiotherapie.nl

Telefoon: 0624910074

Praktijk uren:

Dinsdag: 18.30-22.00

Zaterdag: 09.00-17.00​​
 

KvK: 71679057

IBAN: NL66TRIO0379240041

  • Van Rijnsoever Fysiotherapie Faceboo
  • Van Rijnsoever Fysiotherapie LinkedI

CONTACT